killkel

Testamente

Har du tankar på att testamentera din kvarlåtenskap eller delar av denna till Gotlands Katthem? 

Genom att skriva ditt testamente uttrycker du din vilja hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång. Kom ihåg att skriva vårt organisationsnummer i testamentet så att gåvan hamnar hos rätt förening: Gotlands katthem org.nr: 834002-1453.

Många tror att det är svårt att skriva ett testamente men det är faktiskt väldigt enkelt. Det finns dock några saker att tänka på som är absolut avgörande för att testamentet ska bli giltigt, nämligen:

– Testamentet måste vara undertecknat av dig, samt daterat.
– Två vittnen måste bevittna att de sett dig skriva under testamentet.

Vittnena måste alltså vara närvarande samtidigt när du skriver under. Detta är ett absolut krav för att testamentet ska vara giltigt. De behöver dock inte se vad som står i testamentet, bara veta att det är ett testamente.
Vittnena ska vara myndiga, inte vara några som ärver dig eller släkt med dig. Grannar, kollegor eller liknande går alldeles utmärkt.

Bevittnar gör vittnena genom att skriva under längst ner på testamentets enda eller sista sida. De ska utöver sin namnteckning också skriva ett namnförtydligande, sin adress och telefonnummer samt gärna personnummer. Om testamentet har flera sidor kan de skriva sin signatur längst ner i höger hörn på varje sida utom den sista, som ju undertecknas. Om ditt testamente inte är särskilt omfattande kan du använda vår testamentesmall. Du hittar den längst ner på sidan men du kan även få den hemskickad till dig om du kontaktar oss (telefon 0498-261027, eller mail info@gotlandskatthem.se , eller post Gotlands Katthem, Follingbo Rosendal 307, 621 91 Visby).

Om du har önskemål om att de medel du testamenterar ska användas för ett speciellt ändamål i vår verksamhet ange gärna det i testamentet.

OBS: Om du vill göra en ändring i ett redan skrivet och bevittnat testamente måste ändringen dateras och bevittnas. Samma procedur som när själva testamentet upprättades måste då alltså ske på nytt.

Förvara testamentet på en säker plats och tala gärna om för någon var det finns.