Dimma

SVEKATT

Vi är stolta medlemmar av SVEKATT, Svenska Kattskyddsförbundet, som är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Ingen katt ska behöva avlivas bara för att den är skygg, hemlös eller oönskad.

SVEKATTs uppgifter är bla att:

  • Påverka myndigheter, politiker och allmänheten för att öka kattens status.
  • Bilda opinion i kattskyddsfrågor 
  • Sprida kunskap om kattens behov
  • Verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om kattskydd utvecklas

Medlemsorganisationerna förenas av en gemensam värdegrund som synliggörs genom en etisk märkning, den Gröna Tassen. I övrigt är medlemmarna självständiga och oberoende organisationer. Alla arbetar enligt den s.k. No Kill-metoden. 

I Sverige finns mer än 100 000 hemlösa katter. SVEKATT vill höja kattens status och förbättra de hemlösa katternas situation. Vi arbetar tillsammans bland annat för att öka kattens rättsskydd och för att få slut på den slentrianmässiga avlivningen av hemlösa och förvildade katter. 

SVEKATT har även skapat och driver den nationella databasen VILSE.NU, där du kan söka efter din bortsprungna katt eller söka efter ägaren om du hittar en katt. Databasen är en del i SVEKATTs arbete för att minska antalet hemlösa katter. Tjänsten är kostnadsfri. Allt arbete med driften av sidan sköts helt ideellt men stöd gärna arbetet och den fortsatta utvecklingen genom att skänka en donation, uppgifter hittar du på sidan http://www.vilse.nu/om-o ss/stoed-oss/

Den gröna tassen är SVEKATTs etiska signum och får endast användas av medlemsorganisationerna. Den är en garanti för att verksamheten bedrivs enligt förbundets etiska policy. 

För mer information och för att stödja SVEKATTs viktiga arbete, gå till http://www.svekatt.se/