Om Gotlands Katthem

Gotlands Katthem är en ideell förening som primärt arbetar med att ta hand om hemlösa katter, samt att höja kattens status generellt.
Vi ser till att katterna blir undersökta av veterinär, kastrerade, avmaskade, ID-märkta och vaccinerade. När katten är redo försöker vi hitta ett bra hem åt den.

Vi har stor erfarenhet och kunskap om katten och mycket av vårt arbete består av stöd och support till allmänhet, myndigheter och kattägare i stort.

FRISTAD – ett hem för livet

För oss är alla katter lika mycket värda. Även gamla katter, liksom katter med särskilda behov har rätt till kärlek och ett gott liv i en stimulerande miljö. Men ibland kan det vara svårt att hitta lämpliga hem till katter som behöver extra omvårdnad och därför vill vi inrätta en del av Gotlands katthem som en permanent fristad för just dessa katter.

Här ska upp till 35 katter kunna bo och njuta av livets goda i ett tryggt hem för resten av livet. De ska få alla sina behov tillgodosedda och katthemmets veterinär kommer att finnas på plats en gång i veckan för att se till att de har bästa möjliga hälsa.

Vår verksamhet finansieras enbart genom medlemsavgifter och gåvor, samt intäkter från loppisen 9 Liv, vårt pensionat samt butiksförsäljningen som drivs i Gotlands Katthems egen regi. Vi samarbetar även med ett antal sponsorer men får inget finansiellt stöd från vare sig stat eller kommun.

Vi arbetar enligt SVEKATTs No Kill policy, vilket bla innebär att vi inte avlivar katter pga skygghet eller beteendeproblem. Alla katter vi omhändertar får stanna hos oss så länge de behöver. För de som är liter mer svårplacerade har vi en uttalad “sanctuary”del, dvs vi letar inte aktivt ett hem åt dem utan deras permanenta hem är hos oss.

Verksamheten är ideell men vi har även anställd personal för att kunna driva katthemmet på bästa sätt för katternas skull. Alla våra inkomster går oavkortat till att driva föreningen på ett långsiktigt hållbart sätt med katten i fokus.
Våra räkenskaper granskas årligen av en oberoende certifierad revisor och alla medlemmar får ta del av vårt bokslut och våra styrelseprotokoll.   

Katthemmet finns sedan 2005 på en fd hästgård straxt utanför Visby. Adressen är Follingbo Rosendal 307, 621 91 Visby