Viggo

Gotlands Katthem är en ideell förening och som sådan strävar vi efter en öppenhet där medlemmarna känner sig delaktiga.

Vi delar därför protokollen från våra styrelsemöten (med vissa punkter dolda pga sekretess eller känslighet) med våra medlemmar om man är intresserad. Maila kontoret eller styrelsen så sätter vi upp dig på en mailinglista för att erhålla dem.

Styrelsen finns presenterad på sidan och det finns en direktmail till dem för att lätt kunna komma i kontakt med dem. Styrelsen är dock ideell och allt arbete är därför frivilligt vilket innebär att man inte kan förvänta sig svar snabbare än en eller ett par dagar.

Stadgarna finns självklart offentligt här på sidan också.

Eftersom Gotlands Katthem är en relativt stor organisation och dessutom har ett viktigt arbetsgivaransvar har man valt att införa en organisation där en verksamhetschef har det dagliga ansvaret för driften av verksamheten. Verksamhetschefen rapporterar regelbundet till styrelsen och det finns rutiner på plats för att säkra att styrelsen är insatt och tar del av alla viktiga beslut och större inköp.