Gotlands Katthem i konkurs

Bästa medlemmar,

Ni har ju inte hört något från oss i styrelsen på länge och det finns orsaker till det. Vi har jobbat frenetiskt för att på olika sätt försöka rädda verksamheten. Nu måste vi tyvärr kasta in handduken och delge er den mycket sorgsna nyheten att föreningen Gotlands katthem kommer att ansöka om konkurs nästa vecka. Ekonomin har ju varit mycket dålig en längre tid och nu har vi kommit till en punkt när pengarna inte längre räcker till.

Alla katter kommer att tas om hand. Ingen katt kommer att drabbas negativt, det har vi försäkrat oss om genom stöd från andra katthem. Det är också möjligt att en annan förening tar över katthemmet när konkursen är avklarad och fortsätter att driva verksamheten men i mindre skala. Det gäller förstås även pensionatet.

Vi vill tacka er alla för ert stöd under de gångna åren. Det har varit ovärderligt! Vi kommer att försöka hålla vår FB sida så uppdaterad som möjligt under konkursens gång så att ni får så mycket information som möjligt.

Med varma med sorgsna hälsningar

Styrelsen för Gotlands katthem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *